KPZ Obec

Odběrné místo pro KPZ Obec. Adresa je na Špejcharu 3. Vozíme v úterý a prosíme o vyzvedávání v tento den.

Přejít zpět / Na přehled všech ostatních závozních míst