Litoměřice - prodejna zdravé výživy Vitálka

V Litoměřicích zavážíme do zdravé výživy Vitálka v ulici Velká Dominikánská. Objednávky zavážíme 1x za 14 dní ve čtvrtek cca v 14:30. Zeleninu je možné týž den vyzvednout do 18:00.

Přejít zpět / Na přehled všech ostatních závozních míst