WŠ Dědina

Odběrné místo na waldorfské škole Dědina na adrese Žukovského 580/6 . Zavážíme 1x za 14 dní v liché týdny Žukovského 580/6. Pytle bývají k odběru od 15 hodin v prosklém vchodu před vrátnicí a vyzvedávejte je prosím do následujícího dne, tedy středy. Určeno pouze pro rodiče žáků této školy. V případě dotazů ohledně fungování se obracejte na paní Kredvíkovou.

Přejít zpět / Na přehled všech ostatních závozních míst