Bio sušárna bylin a zpracovna - a jak to vzniklo

Bio sušárna bylin

Rádi pěstujeme voňavé i léčivé byliny. Máme je už nejenom na zahradě, ale i na poli. Taky v dlouhých záhonech. Balíme je, mícháme je do směsí a objevujeme nové druhy. Sušíme je a skladujeme. A učíme se to dělat co nejlépe. 

V rámci částečné rekonstrukce Statku č. 5 v letech 2014-15 se vytvořil krásný prostor pro dobrovolníky, na něj navazuje místnost sušárny bylin, kterou jsme oživili a vybavili síty v roce 2016.

Vytvoření sušárny zůstává stále naším projektem - jak finální úpravy prostor samotné sušárny, tak další prostory, které k sušení a skladování budeme potřebovat, jejich vybavení, a celá organizace přesouvání bylin bude vyžadovat nové investice

V našem chápání je projekt bio sušárny bylin spojen s projektem zpracovávání zeleniny a ovoce. 


Zpracovna bio-zeleniny a ovoce

Rádi máme naše plody a výpěstky a rádi máme i jejich vůně a chutě. A zjistili jsme, že ony přetrvávají, i když je zpracujeme. Zpracovávali jsme jich stále více, po domácku, pro sebe, nebo pro ty, kteří si je soukromě objednali. Zdá se, že je o ně zájem ze světa, a my sami máme taky vůli a potřebu náš provoz rozšířit o zpracovávání. 

Vznikla tedy potřeba vytvořit certifikovaný potravinářský bio-provoz. 

To vyžaduje  rekonstrukci dalších prostor, do kterých jsme se pustili v roce 2018. Zároveň při spuštění profesionálního provozu bychom rádi zlepšili naše technologie a také provoz využili k zaměstnávání i uživatelů Camphillu. V roce 2019 se tedy ucházíme o projekt na Sociální podnik, který by nám tuto ideu pomohl zrealizovat. 


Jak to vzniklo - ohlédnutí /2017/

V roce 2012 jsme věnovali mnoho sil přípravě projektu Bio pekárna a bio sušárna bylin. Šlo o evropský projekt a ten nám nakonec neschválili - chybělo pár bodů. Avšak díky rozsáhlým přípravám jsme s projektem srostli natolik, že nás v mnohém doprovází dále. Mimo jiné díky němu vznikla architektonická studie rekonstrukce statku č. 5, která nadále bdí nad naší možnou budoucností.


Bio pekárna a bio sušárna bylin - psáno 2012

Máme velmi dobrý vztah k našim výpěstkům a rádi je zpracováváme. Vaříme nejrůznější marmelády, sirupy, sbíráme a sušíme nejrůznější byliny, ať už z našich polností nebo z volného sběru.

Chléb i jeho příprava jsou pro nás svátostí a proto jej pečeme. Jsme ale jen na začátku a proto potřebujeme víc poznat proces a spojit se s ním.

Je tomu už více než rok, co jsme postavili na našem dvoře pec na pečení chleba. Vejde se do ní přibližně 28 chlebových forem v jedné várce. Od té doby si pravidelně pečeme, občas i pizzu, na Vánoce vánočky a na Velikonoce mazanec. 

Také si už několikátý rok sušíme byliny, hlavně na čaj. Něco z bylin si vypěstujeme, něco volně sbíráme po našem okolí. Vyrábíme i produkty ze zeleniny jako kysané zelí, pikls aj.

Spolu s architektem Oldřichem Hozmanem jsme vytvořili projekt pro podporu sociálního podnikání, a to evropský projetk Bio pekárny a Bio sušárny bylin.

Na přípravu tohoto projektu včetně všech podkladů jsme získali grant a projekt úspěšně podali v roce 2012. Čekáme na rozhodnutí. V případě, že nám to schválí, budeme potřebovat cca 2 mil. Kč jako spolufinancování z naší strany, což v současnosti nemáme.

Díky tomuto grantu by se zrekonstruovala velká část statku a vytvořilo by se zázemí nejenom pro provoz, ale i pro oživení současné ruiny.

V takto vzniklých prostorách, ve spojitosti s projektem Bio pekárny a sušárny bylin, bychom rádi měli i potravinářský provoz, kde bychom vyráběli i produkty ze zeleniny. Například kysané zelí, nebo nakládanou zeleninu (tzv. pikls).

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem
Tento projekt můžete dále podpořit [ERROR] (HTTP: 500, CURL: 0 on url)