Biouhel


Náš bývalý kolega Vojtěch Klusák se hluboce - odborně i osobně - zajímal o pozitivní účinky tzv. biouhlu na zúrodnění půdy. My bio-úhel stále používáme, avšak rozměr rostoucího "projektu" - tedy něčeho, na co je možné konkrétně přispět, to u nás na statku s odchodem Vojty ve velké míře ztratilo. Je však možné se v případě zájmu o toto téma obrátit přímo na něj. Rádi Vám zprostředkujeme kontakt.


Biouhel je názvem pro zuhelnatělou biomasu. Jde o svého druhu zemědělský přípravek (preparát), který se dá použít na vylepšování půdy.

Příklady využití nalezneme jak v dávné historii, tak v současnosti. Nejznámějším příkladem z historie jsou člověkem vytvořené amazonské půdy zvané “terra preta de indio”, které mají vysoký obsah dřevného uhlí (biouhlu) a patrně díky tomu jsou stále nadmíru úrodné. V současnosti, vzhledem ke stále rostoucímu nedostatku úrodné půdy, se tímto tématem zabývá vědecká komunita po celém světě. V Japonsku je biouhel již několik desítek let certifikovaný ministerstvem zemědělství jako přípravek pro vylepšování půdy.

U nás používáme drcené dřevné uhlí, které získáváme při vymetání naší chlebové pece. Doposud jsme takto nashromáždili něco přes 100kg. Materiál přidáváme do kompostu pro odlehčení půdy a pro podpoření vzniku trvalého humusu. Také je to jedna z přísad do substrátu, který si mícháme pro rozpěstování sadby.

Při větším množství (a případně pokročilejší technologii mletí) bychom mohli uvažovat o přidávání na pole v místech, kde je půda příliš těžká a neúrodná.

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem
Tento projekt můžete dále podpořit svojí přímou spoluprácí či pomocí