Koně v zemědělství

V současnosti je naše Sympatie prostě "náš kůň". Už ne až tak "pracovní".

Pečuje o něj Žaneta a Jaroslav, zvažujeme využití jejího vzdělání jako terapeutického koně.

Vztahy k velkým zvířatům se budují postupně a myslíme že není dobré, když se vytvářejí bez jistého závazku. Proto bychom sice byli rádi, kdyby se našel někdo, kdo by rád s koněm pracoval, ale určitě ne na chvíli a ne "jenom na vyzkoušení". - Je to jako "vážný vztah". Třeba o něj pečovat...

Přesto vnímáme návrat koní a jejich práce do zemědělství jako velice zajímavou možnost pro budoucnost - je totiž ekonomicky i ekologicky udržitelná (porovnej projekt prince Charlese), a zároveň je pro krajinu léčivá, protože je jí o mnoho více příbuzná než traktory. - Taky pro lidi...

Zprávy z časů minulých

Zkoušeli jsme i jiné spolupracovníky, jenom na práci s koněm, ale těch přístupů je mnoho, a ne každý má přístup stejný, a konec-konců jsme zjistili, že je pro nás nejjednodušší a nejpříznivější i pro Sympatii, když se o ni postaráme sami, tak jak umíme.

V letech 2016-17 se nám starala o sympatii koňáčka Jindřiška Hroudová. Ta pro velikou zaněprázdněnost s jinými koňmi po roce naši spolupráci musela ukončit, i když nerada.

V roce 2016 se zaučoval do práce s koněm nás spolupracovník Honza Býna. Ten se s prací v zemědělství rozloučil v roce 2017, a na práci s koněm přestal mít čas.

V letech 2013 a 2014 pracoval se Sympatií náš spolupracovník Vojta Klusák. Ten se se nám oženil a odjel žít jinam (2015).

Předjaří 2013

jsme v čase příchodu prvního vhodného koně, který by nám byl pomocníkem v zemědělství na cestě k úspornějšímu a soběstačnějšímu hospodaření. Zároveň bychom rádi, aby se koně uplatnili také v hypoterapii/hyporehabilitaci.

Spolupracujeme s Centrem rozvoje slezského norika, které nám pomohlo s výběrem a pomáhá s naší přípravou.

Díky grantové podpoře jsme mohli koně zakoupit. V současnosti se připravujeme na jeho příchod.

Nemáme touhu se vrátit do minulosti a provozovat živý skanzen, ale využívat také nových postupů a nových nástrojů. Naše vize se opírá o příklady farem úspěšně hospodařící s využitím koňské síly a vyvěrá z chutě spoléhat se více na stále se obnovující síly a rytmy našeho místa, naší země.

Tento dlouhodobý projekt promýšlíme a utváříme také ve spolupráci s Oddělením ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství. Hlavní ulehčení a pomoc očekáváme po zapojení koňské práce při práci s půdou, při práci s plečkou, přihrnování brambor, tahání lehkých bran a při orbě.

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem
Tento projekt můžete dále podpořit svojí přímou spoluprácí či pomocí