Koně v zemědělství

Vnímáme, že návrat koní a jejich práce do zemědělství je velice zajímavou možností pro budoucnost. V kombinaci s využitím moderního odlehčeního nářadí je ekonomicky i ekologicky udržitelná  (viz např. článek v equichannel) a zároveň pro krajinu léčivá, protože je jí o mnoho více příbuzná než traktory.

Nemáme touhu se vrátit do minulosti a provozovat živý skanzen, ale využívat také nových postupů a nových nástrojů. Naše vize se opírá o příklady farem úspěšně hospodařící s využitím koňské síly a vyvěrá z chutě spoléhat se více na stále se obnovující síly a rytmy našeho místa, naší země.

Tento dlouhodobý projekt promýšlíme a utváříme ve spolupráci s Oddělením ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství. Hlavní ulehčení a pomoc bychom očekávali při práci s plečkou, přihrnování brambor, tahání lehkých bran a při orbě.

Po několik let jsme se snažili o práci s koněm s několika spolupracovníky (viz níže). V současnosti je naše kobyla Sympatie prostě "náš kůň". Už ne až tak "pracovní. Má nastavený rehabilitační režim v rámci úpravy kopyt. Pečuje o ni Žaneta a Jaroslav, Anička a i ostatní naši spolubydlící v rámci odpoledních aktivit.

Pokud bude do budoucna dostatek financí a lidských sil, tak zvažujeme Sympatii připustit a nebo pořídit druhého koně do páru.

Zprávy z časů minulých

  • Na podzim 2017 s péčí pomáhal dobrovolník Jiří, který se Sympatií kromě vycházek svážel sklizenou zeleninu.
  • V letech 2016-17 se nám starala o sympatii koňáčka Jindřiška Hroudová. Ta pro velikou zaněprázdněnost s jinými koňmi po roce naši spolupráci musela ukončit, i když nerada.
  • V roce 2016 se zaučoval do práce s koněm nás spolupracovník Honza Býna. Ten se s prací v zemědělství rozloučil v roce 2017, a na práci s koněm přestal mít čas.
  • V letech 2013 a 2014 pracoval se Sympatií náš spolupracovník Vojta Klusák. Ten se se nám oženil a odjel žít jinam (2015).
  • V předjaří 2013 jsme byli v čase příchodu prvního vhodného koně, který by nám byl pomocníkem v zemědělství na cestě k úspornějšímu a soběstačnějšímu hospodaření. Zároveň jsme zamýšleli, abychom koně uplatnili také v hypoterapii/hyporehabilitaci.

Spolupracovali s Centrem rozvoje slezského norika, které nám pomohlo s výběrem a pomáhá s naší přípravou.

Díky grantové podpoře jsme mohli koně zakoupit.

.

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem
Tento projekt můžete dále podpořit [ERROR] (HTTP: 500, CURL: 0 on url)