Koně v zemědělství

V současnosti (předjaří 2013) jsme v čase příchodu prvního vhodného koně, který by nám byl pomocníkem v zemědělství na cestě k úspornějšímu a soběstačnějšímu hospodaření. Zároveň bychom rádi, aby se koně uplatnili také v hypoterapii/hyporehabilitaci.

Spolupracujeme s Centrem rozvoje slezského norika, které nám pomohlo s výběrem a pomáhá s naší přípravou.

Díky grantové podpoře jsme mohli koně zakoupit. V současnosti se připravujeme na jeho příchod.

Nemáme touhu se vrátit do minulosti a provozovat živý skanzen, ale využívat také nových postupů a nových nástrojů. Naše vize se opírá o příklady farem úspěšně hospodařící s využitím koňské síly a vyvěrá z chutě spoléhat se více na stále se obnovující síly a rytmy našeho místa, naší země.

Tento dlouhodobý projekt promýšlíme a utváříme také ve spolupráci s Oddělením ekologického zemědělství Ministerstva zemědělství. Hlavní ulehčení a pomoc očekáváme po zapojení koňské práce při práci s půdou, při práci s plečkou, přihrnování brambor, tahání lehkých bran a při orbě.

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem
Tento projekt můžete dále podpořit svojí přímou spoluprácí či pomocí