Záhonové zelinářství

Zelenina se dá pěstovat různými způsoby. Naší snahou je nalézt zdravé propojení lidské práce, koňské síly a podpory mechanizace s krajinou, ve které působíme. Zároveň pěstujeme širokou paletu zeleniny a ovce. Tomuto pojetí nejlépe odpovídá záhonové uspořádání. Na této cestě postupně vytváříme a shromažďujeme znalosti, dovednosti, zkušenosti a nástroje potřebné pro pěstování, pro práci lidí, koňů i našich strojů (velký traktor, malotraktor, půdní frézu - terru).

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem
Tento projekt můžete dále podpořit svojí přímou spoluprácí či pomocí