Svíčkařská dílna

Na našem hospodářství mají místo i včely

V našich úlech míváme přibližně pět až deset rojů. Získáváme vlastní med a také trochu vlastního vosku. Světlo a včelí vosk společně se spojují do nástroje pro sdílení obého - do svíce.

To je obraz, který je pro nás určitým způsobem až posvátný. Včela jako přítel člověka a plamen jako nástroj prosvětlení temnoty.

Proto v nás i svíčky vyráběné ze včelího vosku vzbuzují pocity sounáležitosti.

Tato konkrétní myšlenka, myšlenka na svíčkařskou dílnu, k nám přišla spolu s manžely Šilarovými a jejich dílnou Ignis, a jejich vůlí nám s takovým počinem pomoci. To bylo v roce 2012.

Od té doby se nám podařilo vytvořit prostory k tomu určené - tím, že jsme zrekonstruovali místnost původně sloužící keramické dílně a přilehlé prostory a přístřešky. Vzniku těchto prostor a rozběhnutí svíčkařské dílny u nás v Camphillu byla věnovaná speciální web-stránka, která funguje dodnes a spolu s jinými informacemi si ji můžete prohlédnout na svickarna.camphill.cz

V objektu dílen, kde probíhá čištění vosku, jsme vytvořili provizorní prostor pro ruční práci a díky tomu už můžeme svíčky vyrábět. Nabídku svící a dalších výrobků ze 100% českého včelího vosku se jménem Camphillská svíce najdete na e-shopu camphillska-svice.cz.

Nové prostory pro pokojnou ruční práci se včelím voskem se dokončují pod terasou camphillského Podkroví.

Čištění vosku je hrubší práce než vyrábění svic, a právě na něm se výraznou mírou podílel náš Svobodný statek na soutoku. Zařízení na šetrné čištění vosku se nám v roce 2017 definitivně pokazilo, a proto již vosk nečistíme. Našli jsme taky rodinnou firmu, která to dělá podobně, s láskou a šetrně  Přesto zůstává Svíčkařská dílna v mnoha ohledech společným projektem Camphillu a Svobodného statku.

Mezi naše projekty ji zařazujeme i z toho důvodu, že je ještě stále v počátečním stadiu budování obchodních vztahů a proto vyžaduje jisté spolufinancování, než se začne plně sama nést. Je tedy možnost podílet se na tomto krásném a voňavém projektu finanční či jinou podporou.

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem
Tento projekt můžete dále podpořit [ERROR] (HTTP: 500, CURL: 0 on url)