Aktuality ze statku

Náš život na statku vskutku není jednotvárný - mimo zemědělské práce a péče o odbyt našich plodin hledáme další směr naší práci a mnoho úsilí nás také stojí postupná rekonstrukce statku a zemědělských budov. 

Seminář ekologického zemědělství a zelinářské setkání

Vložil 07. 12. 2017 v 8:34 Katka Šimková ♣ upravil 07. 12. 2017 v 8:35 Katka Šimková ♣ odkaz »

27. října 2017

Ekologické zemědělství jako příležitost k ozdravení krajiny

K organizaci tohoto semináře jsme přistoupili hlavně z interních potřeb organizace. Uvědomili jsme si, ze ekologické zemědělství je pro některé naše spolupracovníky stále ještě ne úplně jasný pojem. Také jsme cítili potřebu se setkat s kolegy zelináři, a proto jsme vytvořili možnost společného pátečního večera, který byl určen k neformálnímu setkání.

Na začátku pátečního setkání pohovořil Jiří Pospíšilík, zelinář s 20letou praxí. Dříve zahradník Countrylifu, nyní působící při sanatoriu v Lipníku. Zasdílel s námi své životní zkušenosti s ekologickým pěstováním. Dále mluvil Jan Gallas, ředitel Odboru enviromentálního a ekologického pěstování při MZe. Ukázal nám svůj pohled na nejen legislativní situaci ekologického zemědělství v ČR i v Evropě. ČR se vyznačuje velkou plochou registrované ekologické půdy, jedná se však převážně o zatravněné plochy bez pěstitelské a chovatelské hodnoty, a ne ornou půdu. Čeští zemědělci jsou navíc velmi pozadu v oblasti knowhow zpracování orné půdy. Takovéto knowhow ve světě existuje, jen čeští zemědělci o něj projevují minimální zájem. Dobytkáři jsou na tom ještě poměrně dobře, nejlépe, téměř na hightech úrovni jsou vinaři, kteří hromadně přecházejí na bio díky existenci biopostřiků. Pan Gallas také zhodnotil, že v dnešní době je trendem vymýšlet vlastní značky kvality pro potraviny. Pouze jedna z mála je kontrolovatelnou, a to je značka BIO. Dodržování standardů kontrolují instituce, které jsou zodpovědné vůči Ministerstvu zemědělství a jejich kontroloři absolvují 1x ročně supervizi od ministerstva. V České republice je potřeba změnit myšlení spotřebitelů, aby si uvědomili, že BIO nemusí nutně znamenat zdravá potravina pro tělo, ale jedná se zejména o způsob vypěstování a zpracování potraviny. K tomuto tématu je stále potřeba vymýšlet lepší a smysluplnější propagaci.

Dalším účastníkem semináře byla Diana Benšové z ekostatku Vlkaneč, která v současné době pomáhá připravit příručku pro certifikaci drobných zpracoven. Na závěr nás Milan Kouřil (zemědělský poradce) seznámil s možnostmi projektů z Programu rozvoje venkova.

Na závěr bych ráda zmínila větu, které mi z celého dne utkvěla v hlavě a ráda bych ji s vámi zasdílela: Je nutné nadšení a ne profesionalita, k té se dá postupně dopracovat.

28. října

Zelinářské setkání a hledání cest spolupráce zemědělců

V sobotu jsme se snažili vytvořit prostor pro diskuzi mezi zelináři a sdílení praxe. Také pro zájemce byla možnost exkurze po našem hospodářství a navečer jsme měli téma odbytu a prostor dostali kolegové ze zahraničí.

Účastníci:Svobodný statek na soutoku; Jitka Píchová (Kozo-zel); Miloš Kurka; Živá farma; Vojta Klusák (Bemagro);

Zprávu podali: Jiří Pospíšilík, Diana Benšová (ekostatek Vlkaneč), Tomáš Zídek (farmy Olešná a Skřeněř), Karel Tachecí, Vojta Sýkora, p. Dvořák, Šelongovi, Michal Tichý (Kompot), komunitní zahrada Kuchyňka, Petr Weidenthaler

V rámci sdílení jsme se soustředili na několik témat. Jedním z nich je zemědělské hodnocení sezóny. Ta letos proběhla pěkně, u některých se jednalo dokonce o nadprůměrný rok. Podařilo se pěstování rostlin, kterým se v jiných letech moc nedaří. Všichni jdeme stále trendem snahy o vysokou diversitu rostlin.

Zde jsou vyjmenované důležité události našich zelinářů:

  • ekostatek Vlkaneč ukončil pěstování na přímý prodej a rozvinuli certifikovanou zpracovnu
  • Jitce Píchové byla oficiálně schválená sýrárna
  • Šelongovi uspěli v dotačních programech a mají nový traktor a čističku obilí
  • u Svobodného statku na soutoku se stále zvyšuje odběr přes systém KPZ a zvětšil se i odběr velkoobchodu
  • Bemagro má nového ředitele, co má pomoci lépe nastartovat obchod; pěstitelsky (zelenina i obilí) měli nejlepší pěstitelskou sezonu v historii
  • farma Uchované semínko by se chtěla rozšiřovat
  • všichni vnímáme potřeby lepší logistiky, která by pojmula větší závozy a zaručila lepší kvalitu zeleniny (chlazení)
  • zelinaření ukončili Pospíšilovi, Machovi, p. Karafiátová

Co všichni s obavami pozorujeme, je stále menší počet lidí v zemědělství a jejich snižující se zájem o tuto oblast. Vesnice jsou noclehárnami lidí pracujících ve městech a se zemědělstvím nechtějí mít většinou nic společného. Dalším trendem bohužel je, že když se nějaký spolupracovník objeví, tak nemívá vytvořeny dostatečné pracovní návyky a je náročné ho udržet. Často také s těmito spolupracovníky probíhají diskuze ohledně zadané práce, což je velmi unavující.

V poslední části proběhla prezentace příkladného spojení vlastního velkoobchodu při zelinářském podniku nedaleko od Drážďan (statek Auenhof a Naturkost). Dále jsme byli seznámeni s drážďanským odbytovým družstvem VG Verbrauchergemeinschaft, do kterého je již zapojeno přes 10000 členů. V současnosti mají 5 obchodů v nájmu a 1 nový ve vlastnictví. Přestože se jedná o dobře rozběhnutý projekt, stále také bojují o své spotřebitele, aby se nevraceli do běžných supermarketů. Stále je tedy co inovovat a domýšlet nové produkty.

Závěrem jsme hodnotili uplynulých 5 let pořádání zelinářských setkání, během kterých se Jaroslav Lenhart ze Svobodného statku na soutoku snažil podnítit zelináře ke společnému řešení odbytu např. vzniku družstva a spolupracovat na logistice, skladování i obchodu. Nyní si toto přebírají již větší projekty s investory. Malé farmy by tento směr vývoje mohly ustát, jelikož mají své spotřebitelské základny a dobré PR.

Zelinářská setkání se budou od dalšího ročníku věnovat vzdělávání a květinářství na zelinářských farmách. Jsou to běžné součásti zelinářství a bude jisté zajímavé zasdílet si své zkušenosti.

Z tohoto dne bych závěrem zmínila tuto větu, která zazněla v průběhu:

Jít trpělivé, ale vehementně svou cestou zájmu.

Kateřina Šimková

Ohlédnutí

Vložil 30. 12. 2016 v 20:22 Katka Šimková ♣ upravil 30. 12. 2016 v 20:23 Katka Šimková ♣ odkaz »

V Lásce k Zemi a rostlinám i zvířatům, v tom spočívá úděl zemědělce. Hledání kompromisů mezi touto Láskou a možnostech na tomto světě realizovatelných. O to jsme se snažili.

Teď po uplynutí těch stovek dnů tohoto roku se dívám zpět a vidím mnoho opravdové poctivé práce, ať už na našem poli na soutoku nebo na polích jiných. Zmíním pár střípků, které byly pro mě nebo pro nás zajímavé či utvářející.

Letos jsme uspořádali řadu akcí pro Vás i pro Zemi. První sochařské symposium na soutoku či tradiční Díkuvzdání. Byli u nás i žáci ze Semil a z Prahy z waldorfských škol Jinonice a Dědina. Uspořádali jsme 2 mezinárodní workcampy s dobrovolníky. Uspořádali jsme KPZ a zelinářské celorepublikové setkání. Účastnili jsme se bio-dynamických setkáních.

Tento rok byl pro nás velkým dílem tvořen vámi jednotlivci, co si možná čtete toto ohlédnutí. Do společenství kolem Svobodného statku se letos přidalo něco přes 180 lidí. To pro nás znamenalo nový impuls do smyslu naší práce i změnu v otázce prodeje. Na celé věci usilovně spolupracovala Michaela Křivková, která nás letos opustila kvůli své cestě do Anglie. Také u nás působila v zemědělství Jitka Zábranská, která se ale na podzim přesunula do našich sociálně řemeslných snah Camphillských. Jinak se tým drží poměrně stabilní. V pěstování nám letos bylo přáno, podařilo se nám až na pár drobností doprovodit rostlinky od semínka až k vám k lidem, kteří jim s chutí dají nový život v sobě. Podařil se nám letos lépe vypěstovat i světelný kořen. Družstevní snahy nabraly na zřetelnosti a už se rýsuje možnost spojit se do obživného spolku ObŽiva. Měli jsme tu i pár nejen sociálních kolapsů. Například autohavárii, při níž se chvála Bohu nic nestalo, ale přišli jsme o našeho nového kamaráda transportéra Červinku a také nám odešel traktůrek Iseki. Taky jsme poprvé zabíjeli naše prase Pepinu a poskytly jsme domov kravičce Julině s teletem. Den před Silvestrem jsme naše zvířectvo doplnili ještě o 2 přeštická selátka. Pro výrobní procesy v našem domácím zpracování vznikla nová chilli řada.

Tento rok mně zahradníčkovi dal pořádně zabrat.

Uf

Krásný požehnaný čas přeje za Svobodný statek na soutoku

Jaroslav Lenhart

Zelinářské setkání, 9.12. 2016, Prameny zdraví

Vložil 30. 12. 2016 v 11:54 Katka Šimková ♣ upravil 03. 01. 2017 v 17:13 Katka Šimková ♣ odkaz »

V pátek 9.12. ve společenském centru Prameny zdraví v Praze proběhlo každoroční setkání zelinářů. Cílem setkání bylo společné ohlédnutí za sezónou a následná diskuze ohledně možností spolupráce nejen mezi zelináři, ale i mezi velkoobchodníky, a to nejlépe formou družstevnictví.

Celkové shrnutí sezóny dopadlo velice dobře. Počasí bylo přívětivé, nikdo nebyl příliš postihnutý suchem či krupobitím. Avšak jako každý rok, tak všichni během léta, kdy je zeleniny nejvíce, zaznamenávají silný pokles v prodeji až o několik desítek procent. Jedním z řešení je KPZ systém, kdy je zajištěn rovnoměrný odbyt výpěstků i přebytků v průběhu roku. Letošní sezóna na Svobodném statku na soutoku, ukázala, že silná základna KPZkářů, tedy koncových odběratelů, dokáže být finančně stejně důležitá jako velkoobchodní prodej.

Problémem dnešní doby a prodeje biozeliny i jiných výrobků je také znehodnocení BIO značky. Lidé stále více slyší na značku jako farmářský, či lokální a neuvědomují si, že nic z toho nezaručuje, jakým způsobem byla zelenina pěstovaná. Je třeba obnovit povědomí o významu značky BIO a zdůraznit její vliv nejen na kvalitu potravin ale zejména na péči o krajinný kulturní organismus. Nutné je tedy stálé vzdělávání zákazníků i veřejnosti, aby si uvědomovali důležitost toho, co svým nákupem podporují.

Toto vše by měla zlepšit spolupráce velkoobchodníků a zelinářů, čemuž byl tímto setkáním započat rozhovor. Celkově by nám s tím mělo pomoci analytické centrum Glopolis, který mají momentálně prostor věnovat úvazek na výzkum družstevnictví v ekologickém zemědělství a oborové komunikace. Mělo by vzniknout jednak spotřebitelské družstvo, které velmi dobře funguje např. v Drážďanech (VG Verbrauchergemeinschaft Dresden) a dále by mohlo vzniknout zemědělské družstvo, podílející se na investicích do technologií a dále na celkovém plánování osevního postupu hlavních plodin. Přestože se na zemědělském družstvu budou podílet spíše větší farmy, nemělo by dojít k likvidaci menších farmářů. Ti budou stále důležití jednak regionálně, jednak dodáváním širší nabídky druhů zeleniny. Velkoobchodníci by se měli vzájemně dohodnout na efektivnějším rozložení logistiky a dále na konceptu skladování. Celkově by měly být i stanoveny požadavky na kvalitu a čistotu zeleniny, a zda za ně jsou zodpovědní farmáři či obchodníci. Pro farmáře by bylo velice dobré, kdyby se tolik nemusel věnovat marketingu, ale své úsilí mohl věnovat půdě a krajině o kterou se stará.

K závěru setkání bylo vidět, že pro všechny z nás je navázání spolupráce velice důležité. Čeká nás v tom ještě dlouhá cesta, ale určitě bude lépe, pokud místo vlastních malinkých lodiček budeme mít společnou loď.

Kateřina Šimková

Účastníci: Svobodný statek na soutoku, o.p.s., Bemagro, a.s., Jitka Píchová (Kozo-zel), farma Šelongovi, Country Life, Pro-Bio, Veselá biofarma, Freshbedýnky, Pospíšilovi, Miloš Kurka, Karel Tachecí, Míla Hilgertová (KomPot), farma Košík, Vojtěch Kotecký (Glopolis), farma Skřeněř, paní Karafiátová, farma Uchované semínko
Strana 1 z 6
starší »