Aktuality ze statku

Náš život na statku vskutku není jednotvárný - mimo zemědělské práce a péče o odbyt našich plodin hledáme další směr naší práci a mnoho úsilí nás také stojí postupná rekonstrukce statku a zemědělských budov. 

Ohlédnutí

Vložil 30. 12. 2016 v 20:22 Katka Šimková ♣ upravil 30. 12. 2016 v 20:23 Katka Šimková ♣ odkaz »

V Lásce k Zemi a rostlinám i zvířatům, v tom spočívá úděl zemědělce. Hledání kompromisů mezi touto Láskou a možnostech na tomto světě realizovatelných. O to jsme se snažili.

Teď po uplynutí těch stovek dnů tohoto roku se dívám zpět a vidím mnoho opravdové poctivé práce, ať už na našem poli na soutoku nebo na polích jiných. Zmíním pár střípků, které byly pro mě nebo pro nás zajímavé či utvářející.

Letos jsme uspořádali řadu akcí pro Vás i pro Zemi. První sochařské symposium na soutoku či tradiční Díkuvzdání. Byli u nás i žáci ze Semil a z Prahy z waldorfských škol Jinonice a Dědina. Uspořádali jsme 2 mezinárodní workcampy s dobrovolníky. Uspořádali jsme KPZ a zelinářské celorepublikové setkání. Účastnili jsme se bio-dynamických setkáních.

Tento rok byl pro nás velkým dílem tvořen vámi jednotlivci, co si možná čtete toto ohlédnutí. Do společenství kolem Svobodného statku se letos přidalo něco přes 180 lidí. To pro nás znamenalo nový impuls do smyslu naší práce i změnu v otázce prodeje. Na celé věci usilovně spolupracovala Michaela Křivková, která nás letos opustila kvůli své cestě do Anglie. Také u nás působila v zemědělství Jitka Zábranská, která se ale na podzim přesunula do našich sociálně řemeslných snah Camphillských. Jinak se tým drží poměrně stabilní. V pěstování nám letos bylo přáno, podařilo se nám až na pár drobností doprovodit rostlinky od semínka až k vám k lidem, kteří jim s chutí dají nový život v sobě. Podařil se nám letos lépe vypěstovat i světelný kořen. Družstevní snahy nabraly na zřetelnosti a už se rýsuje možnost spojit se do obživného spolku ObŽiva. Měli jsme tu i pár nejen sociálních kolapsů. Například autohavárii, při níž se chvála Bohu nic nestalo, ale přišli jsme o našeho nového kamaráda transportéra Červinku a také nám odešel traktůrek Iseki. Taky jsme poprvé zabíjeli naše prase Pepinu a poskytly jsme domov kravičce Julině s teletem. Den před Silvestrem jsme naše zvířectvo doplnili ještě o 2 přeštická selátka. Pro výrobní procesy v našem domácím zpracování vznikla nová chilli řada.

Tento rok mně zahradníčkovi dal pořádně zabrat.

Uf

Krásný požehnaný čas přeje za Svobodný statek na soutoku

Jaroslav Lenhart