Aktuality ze statku

Náš život na statku vskutku není jednotvárný - mimo zemědělské práce a péče o odbyt našich plodin hledáme další směr naší práci a mnoho úsilí nás také stojí postupná rekonstrukce statku a zemědělských budov. 

Seminář ekologického zemědělství a zelinářské setkání

Vložil 07. 12. 2017 v 8:34 Katka Šimková ♣ upravil 07. 12. 2017 v 8:35 Katka Šimková ♣ odkaz »

27. října 2017

Ekologické zemědělství jako příležitost k ozdravení krajiny

K organizaci tohoto semináře jsme přistoupili hlavně z interních potřeb organizace. Uvědomili jsme si, ze ekologické zemědělství je pro některé naše spolupracovníky stále ještě ne úplně jasný pojem. Také jsme cítili potřebu se setkat s kolegy zelináři, a proto jsme vytvořili možnost společného pátečního večera, který byl určen k neformálnímu setkání.

Na začátku pátečního setkání pohovořil Jiří Pospíšilík, zelinář s 20letou praxí. Dříve zahradník Countrylifu, nyní působící při sanatoriu v Lipníku. Zasdílel s námi své životní zkušenosti s ekologickým pěstováním. Dále mluvil Jan Gallas, ředitel Odboru enviromentálního a ekologického pěstování při MZe. Ukázal nám svůj pohled na nejen legislativní situaci ekologického zemědělství v ČR i v Evropě. ČR se vyznačuje velkou plochou registrované ekologické půdy, jedná se však převážně o zatravněné plochy bez pěstitelské a chovatelské hodnoty, a ne ornou půdu. Čeští zemědělci jsou navíc velmi pozadu v oblasti knowhow zpracování orné půdy. Takovéto knowhow ve světě existuje, jen čeští zemědělci o něj projevují minimální zájem. Dobytkáři jsou na tom ještě poměrně dobře, nejlépe, téměř na hightech úrovni jsou vinaři, kteří hromadně přecházejí na bio díky existenci biopostřiků. Pan Gallas také zhodnotil, že v dnešní době je trendem vymýšlet vlastní značky kvality pro potraviny. Pouze jedna z mála je kontrolovatelnou, a to je značka BIO. Dodržování standardů kontrolují instituce, které jsou zodpovědné vůči Ministerstvu zemědělství a jejich kontroloři absolvují 1x ročně supervizi od ministerstva. V České republice je potřeba změnit myšlení spotřebitelů, aby si uvědomili, že BIO nemusí nutně znamenat zdravá potravina pro tělo, ale jedná se zejména o způsob vypěstování a zpracování potraviny. K tomuto tématu je stále potřeba vymýšlet lepší a smysluplnější propagaci.

Dalším účastníkem semináře byla Diana Benšové z ekostatku Vlkaneč, která v současné době pomáhá připravit příručku pro certifikaci drobných zpracoven. Na závěr nás Milan Kouřil (zemědělský poradce) seznámil s možnostmi projektů z Programu rozvoje venkova.

Na závěr bych ráda zmínila větu, které mi z celého dne utkvěla v hlavě a ráda bych ji s vámi zasdílela: Je nutné nadšení a ne profesionalita, k té se dá postupně dopracovat.

28. října

Zelinářské setkání a hledání cest spolupráce zemědělců

V sobotu jsme se snažili vytvořit prostor pro diskuzi mezi zelináři a sdílení praxe. Také pro zájemce byla možnost exkurze po našem hospodářství a navečer jsme měli téma odbytu a prostor dostali kolegové ze zahraničí.

Účastníci:Svobodný statek na soutoku; Jitka Píchová (Kozo-zel); Miloš Kurka; Živá farma; Vojta Klusák (Bemagro);

Zprávu podali: Jiří Pospíšilík, Diana Benšová (ekostatek Vlkaneč), Tomáš Zídek (farmy Olešná a Skřeněř), Karel Tachecí, Vojta Sýkora, p. Dvořák, Šelongovi, Michal Tichý (Kompot), komunitní zahrada Kuchyňka, Petr Weidenthaler

V rámci sdílení jsme se soustředili na několik témat. Jedním z nich je zemědělské hodnocení sezóny. Ta letos proběhla pěkně, u některých se jednalo dokonce o nadprůměrný rok. Podařilo se pěstování rostlin, kterým se v jiných letech moc nedaří. Všichni jdeme stále trendem snahy o vysokou diversitu rostlin.

Zde jsou vyjmenované důležité události našich zelinářů:

  • ekostatek Vlkaneč ukončil pěstování na přímý prodej a rozvinuli certifikovanou zpracovnu
  • Jitce Píchové byla oficiálně schválená sýrárna
  • Šelongovi uspěli v dotačních programech a mají nový traktor a čističku obilí
  • u Svobodného statku na soutoku se stále zvyšuje odběr přes systém KPZ a zvětšil se i odběr velkoobchodu
  • Bemagro má nového ředitele, co má pomoci lépe nastartovat obchod; pěstitelsky (zelenina i obilí) měli nejlepší pěstitelskou sezonu v historii
  • farma Uchované semínko by se chtěla rozšiřovat
  • všichni vnímáme potřeby lepší logistiky, která by pojmula větší závozy a zaručila lepší kvalitu zeleniny (chlazení)
  • zelinaření ukončili Pospíšilovi, Machovi, p. Karafiátová

Co všichni s obavami pozorujeme, je stále menší počet lidí v zemědělství a jejich snižující se zájem o tuto oblast. Vesnice jsou noclehárnami lidí pracujících ve městech a se zemědělstvím nechtějí mít většinou nic společného. Dalším trendem bohužel je, že když se nějaký spolupracovník objeví, tak nemívá vytvořeny dostatečné pracovní návyky a je náročné ho udržet. Často také s těmito spolupracovníky probíhají diskuze ohledně zadané práce, což je velmi unavující.

V poslední části proběhla prezentace příkladného spojení vlastního velkoobchodu při zelinářském podniku nedaleko od Drážďan (statek Auenhof a Naturkost). Dále jsme byli seznámeni s drážďanským odbytovým družstvem VG Verbrauchergemeinschaft, do kterého je již zapojeno přes 10000 členů. V současnosti mají 5 obchodů v nájmu a 1 nový ve vlastnictví. Přestože se jedná o dobře rozběhnutý projekt, stále také bojují o své spotřebitele, aby se nevraceli do běžných supermarketů. Stále je tedy co inovovat a domýšlet nové produkty.

Závěrem jsme hodnotili uplynulých 5 let pořádání zelinářských setkání, během kterých se Jaroslav Lenhart ze Svobodného statku na soutoku snažil podnítit zelináře ke společnému řešení odbytu např. vzniku družstva a spolupracovat na logistice, skladování i obchodu. Nyní si toto přebírají již větší projekty s investory. Malé farmy by tento směr vývoje mohly ustát, jelikož mají své spotřebitelské základny a dobré PR.

Zelinářská setkání se budou od dalšího ročníku věnovat vzdělávání a květinářství na zelinářských farmách. Jsou to běžné součásti zelinářství a bude jisté zajímavé zasdílet si své zkušenosti.

Z tohoto dne bych závěrem zmínila tuto větu, která zazněla v průběhu:

Jít trpělivé, ale vehementně svou cestou zájmu.

Kateřina Šimková