Jiná spolupráce

Vlastní představa o spolupráci

Pokud máte vlastní představu o spolupráci, bude nejlepší nás kontaktovat abychom společně posoudili, co je v našich společných silách a jaké jsou naše společné možnosti. Vítáme jakýkoli zájem zejména trvalého charakteru.

Snažíme se například rozvíjet spolupráci s biozemědělci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jsou nám blízké ideály a myšlenky prvorepublikového demokratického družstevnictví. Pokud bude potřeba a vhodná konstelace, rádi se budem podílet na vzniku takového družstva. Odbytového, skladištního, zelinářského, úvěrového, a podobně.

Každopádně pokud nás chcete podpořit finančním nebo věcným darem, najdete relevantní informace v sekci Chcete nás podpořit?

Podívejte se dále / Do jakých projektů se můžete zapojit
Kdo nás jednorázově podpořil
Kdo nás trvale podporuje