Předplatitelé úrody

Další způsob, jak nás podpořit, je zapojit se v rámci komunitou podporovaného zemědělství (KPZ). Zemědělství podporované místní komunitou je nový přístup ke vztahu zemědělec-spotřebitel.

Zemědělec a komunita jeho místních podporovatelů jsou rovnocennými partnery. Uzavírají smlouvu, ve které se zavazují pěstovat (zemědělec) a odebírat (odběratelé) domluvené výpěstky, sdílejí rizika neúrody a živelných pohrom. Odběratelé obvykle platí za produkci předem, za co pak celou sezónu dostávají dávky potravin ve složení závisejícím na období a úrodě. Toto provázání vytváří lokální produkci i lokální spotřebu, minimalizuje náklady spojené s balením a aktivně přispívá k trvale udržitelné produkci potravin.

Systém se rozvíjí po celém světě jako podpora a ochrana drobných zemědělců před tlakem dováženého zboží a obchodních řetězců. Příklady jsou v Japonsku, Spojených státech, Německu, Velké Británii a Francii, ale také ve východní Evropě v Bulharsku, Rumunsku, Polsku.

další všeobecné informace naleznete www.kpzinfo.cz

Společenství kolem Svobodného statku na soutoku

V sezóně 2015 vzniklo nové Společenství kolem Svobodného statku na soutoku. Skupina odvážných se rozhodla vložit svůj čas a energii k vytvoření společenství, které má zájem na činnosti a existenci Svobodného statku na soutoku. Jedná se o přizpůsobenou formu komunitou podporovaného zemědělství, které se zaměřuje na zapojení do života statku více než jen při předplacení úrody. Samozřejmě i tato možnost je vítána a pomůže statku ustálit jeho bedýnkový systém v Praze. Ale není podmínkou pro zapojení, které souvisí hlavně s poznáním místa, kde statek působí a vytvoření si vztahu k Zemi. Společenství navazuje na záměry Svobodného statku a zároveň vytváří novou individualitu skupiny lidí, z nichž každý přináší svou jedinečnost a vkládá ji do společné věci. Vítanou součástí je i pravidelné setkávání, ať už na samotném statku při společné práci či slavnostech, nebo přímo v Praze.

Více informací a kontakt přímo se spolutvůrci naleznete na kpz.svobodny-statek.cz

Pokud vás tento přístup zaujal, určitě nás kontaktujte .

Předplatné sezony 2019

Info naleznete na stránce Společenství kolem Svobodného statku na soutoku.

Podívejte se dále / Pomoci nám můžete dále jako dobrovolnící
Jak nás podpořit finančním nebo hmotným darem
Máte představu jiné spolupráce ?