Naše hospodaření

Na kousku země pár penízků
z těch penízků činy na řetízku
Ten řetízek k nim pracně vytepaný
Na krku Země pověšený
S Láskou darovaný

Historie našeho hospodaření samozřejmě sahá do doby, kdy středisko ekologického zemědělství bylo součástí rozpočtu Camphillu České Kopisty. Od začátku, od roku 2004, bylo zájmem, aby se zemědělská sekce rozvíjela a prosperovala. Až do roku 2012 byla vždy ze začátku sezóna předfinancována pro celou organizaci a zemědělská sekce byla vlastně jen zátěží.

V roce 2009 se rozhodovalo i o koncepci zemědělství v našem Camphillu. Jeden návrh byl, aby zemědělství bylo jen "sociální zahrádkou", součástí Centra denních služeb, z velké části financovanou z dotací. Měla se snížit výměra na 0,5 ha a celkově se mělo přejít jen na terapii a samozásobitelství. Nakonec to ale dopadlo jinak. Navýšili jsme výměru na 2,12 ha a snažili se o udržitelnost zemědělství jako samostatného účetního střediska i jako zemědělského organismu. Tady se naráželo na zaplevelení pozemků z předchozích let, na nedostatek lidí na práci a nedostatek potřebných prostředků na rozvoj.

Celý způsob obhospodařování byl, stále je a věříme, že z velké části zůstane založen na lidské práci. To jsme začali řešit ve spolupráci s dobrovolnickou organizací INEX-SDA spolupořádáním workcampů v létě a zaměstnáním sezónních brigádníků hlavně na jaře a spoluprací s nejrůznějšími dobrovolníky. To zdesetinásobilo síly v zemědělství a celé naše možnosti obhospodařování. V letech 2011 a 2012 jsme také začali být v našem účetním zemědělském středisku ne ve ztrátě, ale v drobném zisku.

Hospodaření Svobodného statku na soutoku je tedy výsledkem dlouhodobé práce v rámci Camphillu České Kopisty a hlavně pomoci lidí, ať už fyzické či odběratelské nebo dárcovské. Také je založeno na částečném či úplném dobrovolnictví stálých spolupracovníků. Tímto nadšením a obětí volného času spousty nejrůznějších lidí se nám podařilo vybudovat tým, který se nyní snaží Svobodný statek na soutoku nést a rozvíjet. Přesto je naše snažení na začátku a na rozvíjení mnoho sil nezbývá. Jsme proto rádi, že jsou lidé, kterým na našem snažení záleží a kteří nás podporují.

Podívejte se dále / Kdo nás podpořil v jednotlivých letech
Kdo nás dlouhodobě podporuje
Jak nás můžete podpořit vy