Podporují nás

Trvalá podpora a spolupráce

Naší snahou je udržitelnost a soběstačnost hospodářství, které spravujeme. Proto si ceníme zejména systematické a pravidelné pomoci.

Z většího nadhledu můžeme říci, že největším darem, který nám byl svěřen, je samotné pole na soutoku Staré Ohře a Labe.

Důležitá je pro nás podpora a odbyt u našich koncových zákazníků, tento směr bychom rádi dále rozvíjeli. Naším cílem je živé společenství s našimi odběrateli. Mimo jiné umožňuje nastavit férovější cenu za naše produkty a zeleninu .

Výše uvedené společenství s našimi odběrateli se nám poslední rok začalo dařit rozvíjet za pomoci námi utvářené formy KPZ /komunitou podporovaného zemědělství/. Vznikl kruh lidi, kteří se rozhodli spojit své životy se životem statku například tím, že si u nás na celou sezónu předplatili zeleninu a tím nás nesou a podporují a zároveň spolunesou osud naší zeleniny - když je jí dobře, lépe nebo hůř. Tímto zároveň vyjádřujeme vřelý dík všem členům i koordinátorům toho času 10 skupin naší KPZ. A doufáme, že je to cesta taky pro ně, jako si najít vztah k Zemi, k půdě, k živému světu. 

Dotace na plochu pro ekologické zelinářství jsou pro nás jen drobným příspěvkem, který potěší, ale nenese.

Sdružení Camphill na soutoku /předtím Camphill České Kopisty/ převedlo na začátku naší činnosti na naši společnost nářadí a nástroje potřebné pro zemědělskou činnost, poskytlo do zápůjčky zemědělskou půdu a skladovací prostory. Je to naše zakladatelská a sesterská organizace, se kterou žijeme a pracujeme v neustálé a rozvíjející se vzájemné podpoře.

Klíčovou podporou je pro nás práce dobrovolníků. Zásadní jsou sezónní "workcampy", organizované společnostmi INEX-SDA a HelpX, při kterých nám pomáhají dobrovolníci z Česka i ze zahraničí. Pobyty trvají zpravidla dva týdny, udělá se velký kus práce a vzniká při nich jedinečná atmosféra. Dále tu takto pomáhá řada českých a německých waldorfských škol.

Na počáteční investice nemáme dostatečný kapitál, a proto se snažíme získat nejrůznější možnosti podpory pro investice do začátku.

Podívejte se dále / Kdo nás podpořil v jednotlivých letech
Kde přesně se rozkládají naše pole a záhony
Jaké nabízíme produkty a plodiny