Společenství

Obecně prospěšná společnost Svobodný statek na soutoku je fyzicky i duchovně postavena na základech Camphillského hnutí a je součástí camphillského společenství v Českých Kopistech.

ze zakládající listiny statku

Camphill je označení pro komunity, kde v rodinné atmosféře společně žijí a pracují lidi "běžní" s lidmi se speciálními potřebami /často nazýváni "s postižením"/. Tato společenství jsou budována z podnětů léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera. Součástí Camphillu je i provozování biologicko-dynamického zemědělství, s vědomím jeho léčivého působení na krajinu i lidi v ní žijící. Zemědělství má zároveň samozásobitelskou funkci pro Camphill.

Věříme, že život s rytmem roku, který vyplývá kromě jiného i ze zemědělských prací, má ozdravný vliv na duši člověka.

Camphillské společenství v Českých Kopistech má různé podoby. Někteří lidi tady žijí a pracují, jiní docházejí, jiní pomáhají jinak - je to vlastně vícero různých kruhů lidí vztahujících se k jednomu místu a k určitým ideálům (viz vize Camphillu na soutoku). Společenství pro své působení ve světě založilo zatím dvě společnosti - Camphill na soutoku, zapsaný spolek a Svobodný statek na soutoku, obecně prospěšnou společnost. Většina stálých spolupracovníků statku jsou nebo byli taky spolupracovníky Camphillu na soutoku.

Přesto jde o dva různé provozy, a v praktickém životě je potřeba je jasně rozlišovat. To se stále učíme.

Statek se spolupodílí zejména na zemědělských denních činnostech našich "speciálních" spolubydlících. Rytmus komunitního domu a statkových prací je různý, a více-méně jsme rádi, když se nám jej podaří prolnout. Přesto pro lidi zvenčí je někdy těžké pochopit, že každý z těchto dvou organismů dýchá jiným tepem a že to, co zvenčí tvoří celek, je vevnitř jasně rozčleněno - jako orgány v těle, jako jednotliví lidé v jedné firmě, jako my: dvě společnosti a několik provozů na jednom místě.

Camphill v Českých Kopistech je - přes všechnu tu aktivitu - jedním z menších camphillů. - Netvoříme celou vesnici (jako je u camphillů pro dospělé lidi zvykem) - jsme uprostřed vesnice; a není nás mnoho. Zato úloh je mnoho a k tomu ještě i celkem dost nezrekonstruovaných budov a staveb. To tvoří možnosti dalších a dalších úloh a projektů. Pro budoucnost místního společenství.

Více o Camphillu na soutoku v Českých Kopistech na www.camphill-na-soutoku.cz

Podívejte se dále / Proč jsme založili obecně prospěšnou společnost