Společenství

Obecně prospěšná společnost Svobodný statek na soutoku je fyzicky i duchovně postavena na základech Camphillského hnutí a je součástí camphillského společenství v Českých Kopistech.

ze zakládající listiny statku

Camphill je označení pro komunity, kde v rodinné atmosféře společně žijí a pracují lidi "běžní" s lidmi se speciálními potřebami /často nazýváni "s postižením"/. Tato společenství jsou budována z podnětů léčebné pedagogiky Rudolfa Steinera. Součástí Camphillu je i provozování biologicko-dynamického zemědělství, s vědomím jeho léčivého působení na krajinu i lidi v ní žijící. Zemědělství má zároveň samozásobitelskou funkci pro Camphill.

Věříme, že život s rytmem roku, jak vyplývá kromě jiného i ze zemědělských prací, má ozdravný vliv na duši člověka.

Obyvatelé Camphillu na soutoku nám víckrát v týdnu pomáhají na poli a na statku a podílejí se - jak jim to jejich schopnosti dovolí - i na zemědělské činnosti.

Někteří z nás žijí v komunitním domě Camphillu na soutoku a podílejí se i na sociálním životě v něm - na společném utváření života spolu s lidmi s postižením.

Více o Camphillu v Českých Kopistech na www.camphill.cz

Podívejte se dále / Proč jsme založili obecně prospěšnou společnost