Naše hospodářství

Ze země jsme vzali lidem zpátky dali
aby mohli žíti ve svém lidském bytí
Zpátky chceme aby bylo aby se nám urodilo
Urodila vděčná zem My ji s láskou osejem
A s vděčností Země snad člověk bude Milovat

Vytváření vztahu k půdě a k člověku na ní stojícím. Hledání pojmu příroda, zemědělství, hospodaření, hledání a nalézání člověka, lidskosti v koloběhu roku a života. Co jsou síly, které utváří život v člověku, ve zvířatech, v rostlinách. Nu postupně se snažit hledat tyto otázky, to bylo prvotní co napomáhalo vytvářet vztah a hledat obsah. Ten obsah byl organický a ten obsah byl organismus. A ten organismus se pomalu začal skrze nás utvářet, začal vznikat. A my jsme se pomalu o něj začli starat a budovali jsme si vztah a ten vztah začal v nás vytvářet odznova ty pojmy. Ty pojmy samy v sobě nesly odpovědi na ty otázky a hlavně stále je nesou a naplňují novými otázkami...

Hospodaření znamená starat se, aby bylo vše tam kde to má být, v čase kdy to má být.
Prostě aby byl organismus našeho hospodářství zdravý; přeneseno na člověka, aby mohl realizovat svůj úkol a aby na to měl dost času a sil.

Tak o to se snažíme, aby vzniklo hospodářství, které by prospívalo a kol kolem šířilo užitek a v sobě bylo vyrovnané a spokojené. 

Podívejte se dále / V jakých projektech aktuálně uplatňujeme své myšlenky
Jak se můžete sami zapojit a navázat s námi spolupráci