Osvěta

Jedním z úkolů naší obecně prospěšné společnosti je vytváření prostoru pro setkávání lidí se znevýhodněnou skupinou spoluobčanů, s bio-dynamickým hospodařením, a s alternativními způsoby myšlení formou organizování seminářů, vzdělávacích pobytů dětí a mládeže, stáží, dobrovolnické činnosti, mezinárodní spolupráce v oblasti biodynamického zemědělství a ekologických aktivit, organizování setkání v oblasti podpory dospělých, mládeže a dětí ve zdravém utváření si obrazu o zemědělství a postavení zemědělce ve společnosti.

Aktuálně se nejvíce věnujeme individuálnímu i skupinovému dobrovolnictví a spolupráci se vzdělávacími institucemi. Bližší informace naleznete v jednotlivých sekcích níže. Pomalu začínáme rozvíjet i koncept zemědělské stáže a nebráníme se stát se spolupořadatelem vašeho firemního teambuildingu. Vše zavisí na individuální domluvě.