KPZ (Komunitou Podporované Zemědělství)

Zemědělství podporované místní komunitou je nový přístup ke vztahu zemědělec-spotřebitel.

Zemědělec a komunita jeho místních podporovatelů jsou rovnocennými partnery. Uzavírají ústní dohodu či smlouvu, ve které se zavazují pěstovat (zemědělec) a odebírat (odběratelé) domluvené výpěstky, sdílejí rizika neúrody a živelných pohrom. Odběratelé obvykle platí za výpěstky předem, za což pak celou sezónu dostávají dávky potravin ve složení závisejícím na období a úrodě. Toto provázání vytváří lokální produkci i lokální spotřebu, minimalizuje náklady spojené s balením a aktivně přispívá k trvale udržitelné produkci potravin.

Systém se rozvíjí po celém světě jako podpora a ochrana drobných zemědělců před tlakem dováženého zboží a obchodních řetězců. Příklady jsou v Japonsku, Spojených státech, Německu, Velké Británii a Francii, ale také ve východní Evropě v Bulharsku, Rumunsku, Polsku. Další všeobecné informace naleznete www.kpzinfo.cz

Jaké jsou formy zapojení u nás?

Prvním způsobem zapojení se do odběru je coby předplatitel úrody. Před začátkem stanoveného období, po které budeme zeleninu zavážet, si předplatíte jednotlivé odběry podle toho, co se urodí, a pak si ji budete vyzvedávat. S určitou frekvencí (každý týden, ob týden) a v určité formě. Tím vytvoříte jistotu pro farmáře, že to pěstují pro někoho konkrétního a zároveň získáte jistotu pro sebe, že někdo pěstuje pro vás. Budete vědět kde, budete vědět jak. Budete mít možnost přijet a podílet se na životu na statku, i na principu fungování KPZ.

Druhý způsob je se prostě vzájemně obdarovat. "A to jsme mysleli jako vzájemný dar; dostanete od statku zeleninu a dáte dar v hodnotě, který odpovídá ceně zeleniny, nebo jiný dle svých možností či nemožností. Také se nebráníme někomu, kdo má málo, dát naši zeleninu a od něj přijmout dar jinak hodnotný, nebo jen slova díků. Stejně tak my budeme rádi za podporu od jiných. Tím vzniká úplně jiný druh vztahu; ne nakupující a prodávající, ale dva dávající a dva obdarovaní. Díky tomu, je nám i vám daný do rukou úplně jiný potenciál, jiná energie, se kterou potom můžeme proměňovat Zemi."

Jak spolu komunikujeme?

Zástupce statku pro komunikaci s KPZ je Katka, email: katerina.simkova@camphill.cz. Ráda zodpoví vaše dotazy ohledně fungování, nicméně s většinou dotazů se můžete obracet na koordinátory jednotlivých skupin.

Zapojením do KPZ se v případě souhlasu s poskytnutím emailu zařazujete do mailinglistu newsletteru, který posíláme v týdenním intervalu. V něm se dočtete o aktuálním dění na poli, položkách v nabídce a termínech akcí.

Jak funguje skupina?

Každá skupina má svého koordinátora. Ten skupinu (minimálně 10 podílníků) dává dohromady, zastupuje ji v komunikaci se Statkem, zajišťuje její chod a kontroluje platby. Za to má od 50% slevu na podíl.

Podílníkem se člověk stává ve chvíli, kdy koordinátorovi potvrdí účast na sezóně a pošle mu potvrzení o platbě např. formou printscreenu.

Pokud byste si členství v průběhu sezóny rozmysleli, není bohužel možné již zaplacené splátky podílů vracet. Můžete se pokusit najít za sebe náhradu, která zbytek vašeho podílu odkoupí.

To jak si nastavíte fungování skupiny, je čistě na vás. My můžeme doporučit určitě principy na základě našich zkušeností.

Komunitou podporované zemědělství je o lidech a setkávání, nejen o předplatném zeleniny. Podílníci by se měli snažit udržovat blízký vztah se Statek a i sami mezi sebou. Rádi přijedeme na setkání vaši skupiny, ať se jedná o skupinu, která teprve vzniká a nebo už zaběhnutou komunitu. Můžeme přijet jen jako přátele a nebo pohovořit o tématech jako je ekologické zemědělství, představení Svobodného statku, principy KPZ a jiné. Nebráníme se otevřít ani jiná témata. Prostor pro setkání je i u nás na statku. Konkrétní termíny naleznete zde a nebo se podívejte na naši nabídku dobrovolnictví či stáží.

Jak fungují závozy?

Závozy zeleniny v hlavní sezóně probíhají 1x týdně či 1x za 14 dní v dohodnutý den.

Pro nás je potřeba zajistit odběrné místo, kde zeleninu můžeme vyložit a ponechat tam uskladněné bedny do dalšího závozy. Odběrné místo má od nás také 50% slevu na podíl.

Výpěstky se na odběrné místo KPZ vozí v zelinářských bednách rozdělených podle druhů (např. bedna mrkve, dvě bedny salátů, atd..). K tomu je přiložen seznam s obsahem jednoho podílu, dle kterého si pak skupina sama podíly rozvažuje. Osvědčila se metoda střídání služeb pro rozvažování podílů pro celou skupinu. Na místě se pak nechají prázdné bedny, které se následující týden zase vymění za plné. Doba vyzvedávání podílu pak záleží na dohodě každé jednotlivé skupiny, zpravidla probíhá ve večerních hodinách v den závozu.

K podílu zeleniny si můžete z našeho eshopu přiobjednat další zeleninu, ovoce, byliny, marmelády apod. nad rámec svého podílu. Platí se individuálně na náš účet na základě platebních údajů, které vám přijdou emailem v potvrzení objednávky. Objednávka pak přijde extra označená a zabalená v papírovém pytli. Pytle se dají vracet na odběrném místě a budou znovu využity.

Jak tvoříme cenu KPZ?

Každý podílník by měl mít na vědomí, že svým zapojením do Společenství kolem Svobodného Statku (KPZ), se nestává pouhým předplatitelem zeleniny, ale svým závazkem podporuje fungování celé naší obecně prospěšné společnosti. Neradi tedy rozpočítáváme cenu KPZ podílu do jednotlivých týdnů zeleniny, z naší strany je to spíše vnímáno jako celková podpora a spoluúčast. Přesto pro zájemce jsme se podívali z čeho se cena KPZ skládá.

  • 15% daň
  • 10% logistika
  • 10 % režie (administrativa, reklamace, provoz skladu, nachystání objednávek, sleva pro koordinátory a poskytovatele odběrných míst)
  • 65% zbývá na samotnou zeleninu, která je určena dle aktuální ceny na trhu s biozeleninou či druhu zeleniny

Formou KPZ tedy podporujete více samotné pěstování, jelikož objednávky na eshopu mají režii 25%, tedy na zeleninu zbyde o 15% méně.


Jak vypadá podíl?

Podíl je zde chápán jako určené množství výpěstků pro jednoho odběratele (jednotlivce, rodinu, dvojici). V době průměrné sezóny garantujeme 9 druhů zeleniny. Podrobnosti o skladbě podílů v průběhu roku naleznete v sekci dotazy.

Jeho kombinace je předem dána dle sezónní úrody a je předem zveřejňována na našem webu v sekci Informace k aktuální sezóně (přibližné složení podílu). Garantujeme 80% z uvedeného složení. KPZ má pro nás výhodu, že nemusíme velkému počtu odběratelů dodat to samé v jeden týden. Může se tedy stát, že některá skupina dostane mrkev, některá petržel. Obsah nelze měnit.


Jak řešíme riziko snížené úrody?

V případě neočekávané přírodní situace (povodně, kroupy, dlouhodobé sucho) se očekává otevřené jednání obou stran. Ideálně v osobním rozhovoru se zástupci společenství naplánujeme, jak bude sezóna dále fungovat.