Dobrovolnictví

Zapojit se můžete jak dobrovolník - každá pomoc je pro nás důležitá. V zemědělství je nejvíce práce na konci jara a v létě.

Nejlepší je napsat , jaké jsou vaše představy a časové možnosti. Na základě toho vám potvrdíme možnosti a nebo domluvíme osobní pohovor.

Dobrovolnická činnost u nás závisí na koloběhu roku (ročním období) a tedy pokročilosti zelinářské sezóny. Nejvíce práce je na konci jara a v létě.

Dobrovolníci u nás většinou pomáhají:

  • chystat sadbu
  • pomoc s pletím
  • pomoc se sklízením zeleniny či bylin
  • pomoc s úklidem na statku
  • pomocný doprovod při činnosti uživatelů v Centru denních služeb ze sesterské organizace Camphill na soutoku v rámci zemědělství či péče o areál

Délka dobrovolnického pobytu záleží na vzájemných možnostech a naší ubytovací kapacitě. Od konce května 2015 je k dispozici zrekonstruovaný prostor na statku (památkově chráněná budova), v podobě společného pokoje pro několik (1-4) individuálních dobrovolníků, malé kuchyně, sociálního zázemí, velkého sálu pro ubytování větších skupin)

S každým dobrovolníkem uzavíráme smlouvu, která slouží současně jako doklad o konání dobrovolnické práce u nás. Takový doklad může být například užitečnou referencí při přijímacím řízení do nového zaměstnání.

Pokud tedy máte zájem, chcete poznat nové prostředí, zajímavé lidi a věnovat svůj čas smysluplné činnosti - kontaktujte nás a dohodneme podrobnosti.

Pro bližší seznámení s fungováním dobrovolnictví na Svobodném statku na soutoku můžete nahlédnout na metodiku individuálního dobrovolnictví v sekci Dokumenty.