Stáže

V roce 2020 jsem se rozhodli vyzkoušet model stáže.

Věříme, že existují lidé, kteří by měli zájem doplnit své doposud nabyté informace o zemědělství praktickou zkušeností. Nabízíme spolupráci ve formě stáže, jejíž náplní bude nejen praktikování ekologického zemědělství, ale i vzdělávací workshopy či semináře, ať už na témata zahradnická, tak i témata managerská, administrativní či marketingová. Naše místo je jedinečné s ohledem na vytváření camphillského společenství, propojení zemědělství se sociální službou, kterou zajišťuje Camphill na soutoku, z.s. a sociálním podnikem, který vzniká pod jménem Bio Zpracovna.

Můžete být v zemědělství úplný nováček a nebo vystudovaný zahradník, inženýr či už začínající zemědělec a věříme, že najdeme cestu pro vzájemné obohacení. Jedním z cílů stáže (ne však nutným) je inspirace k založení vlastního hospodářství či vylepšení knowhow pro chod stávajícího.

Zájemce o stáž by měl být motivován pro životní dráhu v ekologické praxi a péči o krajinu případně se tomuto tématu věnovat jinak než jako zemědělec. 

Stáž je myšlená přibližně od začátku dubna do konce září (října) a počítá se zapojením stážisty do každodenního provozu.

Zájemci se můžete ozvat přímo na email info@svobodny-statek.cz nebo kontaktovat osoby ze sekce spojení. Podrobnější informace budou sděleny telefonicky či osobně. Další možností je zúčastnit se projektu Inkubační farmy, který zajišťuje AMPI (Asociace místních potravinových iniciativ). Více na jejich webu.