Stáže a farmářská škola

Věříme, že existují lidé, kteří by měli zájem doplnit své doposud nabyté informace o zemědělství praktickou zkušeností. Nabízíme spolupráci ve formě stáže, jejíž náplní bude nejen praktikování ekologického zemědělství, ale i vzdělávací workshopy či semináře, ať už na témata zahradnická, tak i témata managerská, administrativní či marketingová. Naše místo je jedinečné s ohledem na vytváření camphillského společenství, propojení zemědělství se sociální službou, kterou zajišťuje Camphill na soutoku, z.s. a sociálním podnikem, který vzniká pod jménem Bio Zpracovna.

V roce 2020 vznikl koncept Farmářské školy, která nabízí 3 leté vzdělávání (teorie i praxe včetně zahraniční stáze). Náš statek je jednou z farem, kde je možné praxi absolvovat.

Pokud je pro vás 3 leté vzdělávání příliš velký závazek, nabízíme možnost sezónní stáže.

Můžete být v zemědělství úplný nováček a nebo vystudovaný zahradník, inženýr či už začínající zemědělec a věříme, že najdeme cestu pro vzájemné obohacení. Jedním z cílů stáže (ne však nutným) je inspirace k založení vlastního hospodářství či vylepšení knowhow pro chod stávajícího.

Zájemce o stáž by měl být motivován pro životní dráhu v ekologické praxi a péči o krajinu případně se tomuto tématu věnovat jinak než jako zemědělec. 

Stáž je myšlená  na celou sezónu (přibližně od začátku března do konce října) a počítá se zapojením stážisty do každodenního provozu.

Zájemci se můžete ozvat přímo na email info@svobodny-statek.cz nebo kontaktovat osoby ze sekce spojení. Podrobnější informace budou sděleny telefonicky či osobně.