Duch a idea

Společenství kolem Svobodného statku na soutoku

Myšlenka utváření vztahu k Zemi i s lidmi stála u samých základů Svobodného statku. A proto v roce 2014 skupina prvních odvážných uspořádala první setkání, ze kterého vzniklo nové Společenství kolem Svobodného statku na soutoku, tedy společenství které má zájem na činnosti a existenci naší organizace. Po půl roce pravidelných setkání, rozhovorů, vzájemného poznávání a utřásání myšlenek byl představen ojedinělý koncept, který není založen na principu pouhého předplatného, ale je utvářen každým jedním člověkem, který s ním souvisí.

Naše hospodářství není založené na tržním způsobu pěstování. Klademe důraz jak na ekologický přístup k zemědělskému organismu jako celku, tak i na sociální přesahy vůči společnosti. Snažíme se udržet při pěstování jak pestrost v druzích pěstovaných rostlin na prodej, a pěstujeme například květiny jen tak pro krásu, ale chceme udržet při pěstování kde to jen jde lidskou práci. Celý statek utváříme jako zemědělský, ale i sociální organismus. Pěstujeme a dodáváme zeleninu, která byla pěstovaná s láskou a pozorností, bez chemických postřiků a hnojiv. Něco takového je důležité podporovat, nejen kvůli vlastnímu zdraví, ale také kvůli zdraví země, která nám dává potravu a výživu, a která má živit i generace našich potomků. Zaslouží si naši úctu a péči, jako vyjádření vděčnosti za dary, kterými nás obdařuje.

Utváření takových míst na Zemi, ze kterých bude vyzařovat uzdravující síla pro celou okolní společnost, je způsob pomoci lidem. Aby takové místo mohlo vzkvétat, potřebuje mimo jiné i širší okruh přátel, kteří na něj nejen myslí, ale též jsou ochotni pro něj něco udělat.

Hlavním záměrem společenství je svobodně se scházet nad utvářením podpory záměrů Svobodného statku. Setkání mohou probíhat i ve městech v rámci jednotlivých skupin, ale především při různých slavnostních příležitostech na statku a - v neposlední řadě! - při společné práci pro zemi. Chceme od ("našeho") statku odebírat zeleninu a i tím jeho činnost podpořit. Když se k nám bude chtít přidat kdokoliv s podobným smýšlením, budeme jen rádi!

Tímto vás srdečně zveme do Společenství kolem Svobodného statku na soutoku.

Pokud vás tento přístup zaujal, určitě nás kontaktujte .

Podívejte se dále / Pomoci nám můžete dále jako dobrovolníci
Jak nás podpořit finančním nebo hmotným darem