Komunita a setkávání

Již jsme dali dohromady termíny, kdy se s námi můžete setkat:

  • 13. května Slavnostní zahájení sezóny (České Kopisty)
  • 28. září Díkůvzdání (České Kopisty)

Pokud byste nás chtěli skupinově navštívit i jindy, neváhejte se ozvat a rádi vám věnujeme svůj čas.

Je na každé skupině, zda si případné povinné návštěvy na statku zapracují do podmínek svého fungování. Z naší strany to povinné není, ale z návštěv a společné práce budeme velmi potěšeni.

Mimo tyto oficiální termíny můžete přijet na statek i jako dobrovolníci. Rodinný příslušníci a přátelé jsou vítáni.