Péče o krajinu

V něžné útulné kráse
toužící být člověkem zase
však musí být kolem stálé
a pretvořit velké v malé
Tak aby podobou blízko si
Tomu co jsi mezi Zemí a nebesy

O krajinu dnes pečují institucionální státní organizace, kde vztah k místu, o které daný pracovník pečuje, se vytváří v dobrém případě roky, v horším vůbec. Dřív se vytvářel staletí a úcta k odkazu předků chránila před devastací stejně jako vědomí potomků. Také do sebe uzavřené rámcově několika hektarové hospodářství zaručovaly spolupráci, jemnost a rozmanitost. Nehledě na jemné, a lidmi a zvířaty aplikované metody obhospodařování. To již dnes není.

A proto také není naší snahou směřování zpět, ale znovuvytváření a nové uchopení péče a zodpovědnosti ve svěřených kouscích Země.

U země se ani nedá říci, že mi patří, spíše, že patřím z hlediska materialismu já jí. Mé tělo se jí jednou stane a proto to, že já se teď o kousek starám znamená jak se starám já o ni, tak se jednou Ona postará o mě. To jen tak pro úvahu.

Stav 2016/7

Máme v správě něco přes 11 hektarů. Pěstujeme na nich zeleninu, byliny, květiny a paseme koně. Vytváříme vyvýšeninky, remízky, sady, a když sázíme zeleninu, sázíme ji tak, aby její záhony vytvářeli kromě užitku také pestrost a krásu. Používáme bio-dynamické preparáty, kteté léčí krajinu i půdu v ní. Pohlížíme na naše pole očima krásy a ono nám odpovídá pokojnou atmosférou, zakterou jsme moc rádi. V létě 2016 jsme osadili na poli 3 sochy, které vznikli na sochařském sympóziu rukami Ivety Sadecké, Denisy, Tomáše Husáka /socha ještě v procesu/ a spříteleného Ivetina sochaře. Naší země se dotýkají stovky lidských rukou, co považujeme pro Zemi za ničím nenahraditelné. Moc nám v tom - kromě trpělivosti a věrnosti našich spolupracovníků - pomáhají také dobrovolníci z různých koutů světa, děti především z waldorfských škol, děti i dospělí z různých zážitkovějších návštěv, či naši spolubydlící z Camphillu. Všechno toto napomáhá našemu kousku krajiny aby byla lidštější, lidem ozdravnější. 

Samozřejmě jsme nuceni k mnohým kompromisům, a děláme je ochotně, když je to potřeba, protože se cítíme býti i současníky dnešní strojové doby. 

Stav 2013

Nyní (2013) se snažíme naše svěřené polnosti vůbec uchopit. Z naší současné výměry obhospodařujeme víc než polovinu (6 ha) a do příštího roku 2014 už chceme obhospodařovat všech jedenáct. Snažíme se nyní budovat si představu jak nejlépe si počínat v kontextu místa kde hospodaříme. S přihlédnutím k tomu, co tu působilo v minulosti se snažíme působit s krásným a léčivým účinkem na celek.

Podívejte se dále / V jakých projektech aktuálně uplatňujeme své myšlenky