Péče o Deméter

V němém souzvuku sil
souznělý život člověka
hledá aby v něm byl
souzvuk který vykvétá
V porozumění souzvuku
v dorozumění bez hluku

Deméter je bohyně plodnosti země - dávná strážkyně úrodnosti. Péče o ní znamená hlavně péči o úrodnost půdy, o její zachování i rozvíjení. A úrodnost, to jsou síly plození, tedy ne látky, živiny, ale SÍLY, ze kterých se tyto látky tvoří. Snad proto se pod záštitu této bohyně dalo i hnutí biologicko-dynamického zemědělství, což je název pro statky a lidi, snažící se hospodařit na základě duchovně-vědeckých podnětů Rudolfa Steinera "ke zdárnému prospívání zemědělství".

My sami jsme schopni uchopit svým bytím a vědomím jenom část těchto impulzů; a i to nám doufáme postačí k tomu, abychom se postupně dostali pod ochranná křídla Demeter, a časem i spolku s tímto ochranným jménem.

V praxi to pro nás znamená učit se vnímat zemi, krajinu a hlavně půdu jako cosi živého, co podléha nepřestajně nějakým dějům, procesům. A ty jsou spjaty jednak se širším celkem země a její atmosféry, a jednak s děním kosmickým. Vliv Slunce na rostliny se předpokládá i v materialistickém pojetí světa, částečně také vliv Měsíce. Avšak tyto a další skutečnosti vymaněné z materialistického pojetí světa umožňují s těmito vlivy nejenom pracovat, ale také zprostředkovat krajině a půdě síly, které by samy od sebe v ní nezačaly vůbec působit. Totiž jenom oproštěni od materialismu je možné věřit i v síly, jež utvářejí materii a ne jenom naopak.

Rozpoznání kompostu jako tzv. "všeobecní rostliny" (Goethe), které kvalita se rozlévá jako síla pro rostliny individuální, které z jeho sil rostou, činí z kompostu "zlato" každého biologicko-dynamického statku. Péče o kompost, o jeho tvar, a hlavně jeho obohacování tzv. kompostovými preparáty, je spolu s preparáty polními základem praktické práce s oněmi "dynamis", tedy SILAMI, se kterými biologicko-dynamické zemědělství pracuje.

Vnímání statku jako jednoho organismu, do sebe uzavřeného Celku, kde půda, rostliny, zvířata a člověk tvoří jakoby samostatnou duchovní individualitu, nás vede k takovému (postupnému) utváření našeho statku, které k takovémuto cíli může vést.

Zemědělec je z tohoto pohledu někdo, kdo má možnost stát se léčitelem země, rostlin i zvířat a lidí v krajině žijících.

"Duchovně-vědecké podklady k zdárnému prospívání zemědělství" Rudolf Steiner, přednášky přednesené v červnu 1924 v Kobieřici; obecně nazývané jako "Zemědělský kurs"


Ve světě: Demeter jako značka kvality

Demeter je i název německého svazu zemědělců, hospodařících bio-dynamicky, a tedy značka garantující jistou úroveň péče o krajinu, rostliny a zvířata ve smyslu výše uvedených hodnot a vhledů. Dnes je to mezinárodně uznávaná certifikace.

O tuto značku se budeme ucházet pravděpodobně až se spuštěním zpracovatelského provozu.

V minulých letech jsme započali organizovat setkání zemědělců, hospodařících dle výše naznačených podnětů R. Steinera nebo jimi inspirovaných. Někteří již prošli certifikací Demeter. 

Považujeme za důležité, abychom o sobě věděli, abychom se znali a viděli i slyšeli, jak to naši kolegové dělají. Pak můžeme za kvalitou této značky stát nejenom teoreticky, ale i konkrétně a z poznání. Když pak v zimě překupujeme plody práce těchto kolegů, víme, co  posíláme dál do světa.


Podívejte se dále / V jakých projektech aktuálně uplatňujeme své myšlenky