Péče o zvířata

V Přátelském pochopení bytí
tam naděje na pomožení svítí
a ve velké pokorné oběti
čekají na přátelské objetí
a v něm v poznané rovnosti a vzájemné Lásce
zmizí pryč nutnosti skrývat se v masce

V zemědělském žargónu se nepoužívá slovo výroba jen u rostlin, ale i u zvířat. Snad nemusím nikomu, kdo se podíval zvířeti do očí, vysvětlovat, proč si my zvířata vyrábět nechceme. Rádi bychom jednali se zvířaty co nejlaskavěji, i když to není vždy jednoduché. Zkrátka o ně pečujeme a snažíme se pro ně vybudovat zázemí.

Zvířata jsou citlivé bytosti, které se obětovaly nejen životně, ale i pocitově, neboli cítily bolest a snášely pro nás často smrt. To je činí hodny naší úcty. Nikdo si nepředstaví pocity nepřijaté oběti. Tak si i my nepředstavíme pocity zvířat, každodenně obětovaných na jatkách, ani ne bolesti fyzické, ale morální. Představte si, že za někoho položíte život a on vaše jméno použije jako urážku. (Ty krávo, Ty prase).

Nechci dělat ze zvířat svaté, jen vědomé - a to nejen fyzicky či pocitově, ale i morálně.

V současné době (2023)  máme krávu Julii, kobylu Sympatii a 2 prasničky. Dále máme běžce, slepice a fenku Lalu. Cítíme, že zvířata k člověku patří a chceme se o ně starat a máme je v sobě každý podle své míry souvztažnosti ke své vlastní duševnosti. Jsou našimi nejbližšími partnery na fyzické zemi.

Podívejte se dále / V jakých projektech aktuálně uplatňujeme své myšlenky