Péče o rostliny

Kus ze země na zemi roste
zkus pochopit z té vody tak prosté
Přec souběh pestrosti v nádheře krásné
že člověk v soudnosti nechápe, jen žasne
Nad zázrakem klíčení růstu a plodů
snad i on pochopí smysl svého zrodu

V běžném zemědělství se používá výraz výroba rostlin a to velmi dobře vystihuje způsob, jakým se dnes s rostlinami pracuje. My jsme použili výraz péče. Tento výraz používáme i u lidí, dětí, či domácích mazlíčků. Možná by se nám líbil i výraz, či pojem starostlivost, protože máme s těmi rostlinami starosti, máme o ně starost, dělají nám starost, staráme se o ně.

Na našich polích milujeme pestrost, a proto máme desítky druhů zeleniny, mnoho druhů květin a bylin a také desítky stromů a keřů. Pečujeme o ně tak, aby navzdory produkčnosti mohly projevovat krásu a souměrnost přírody v něžných rukou člověka-Zahradníka.

Zahradník jako pojem je pro nás ideálem člověka, který vidí potřeby lidí a světa a ze svěřeného kusu světa se snaží udělat místo pro druhé a přiblížit přírodu člověku a člověka přírodě.

Vidíme, že člověk ze svého srdce dokáže pocítit blízkost k rostlině a pečovat o ni pro ni samotnou. Věříme, že rostliny nejsou jen soubor látek, ale že v nich je projevená nekonečná moudrost.

Učíme se od nich a učíme je, v nich. My se učíme životu, ony se učí životem.

Prozatím je to zatím vždy kompromis, ale snad v budoucnu dojde k prohloubení v pochopení rostlinného života v jeho podstatě.

Staráme se o rostliny na naší zahradě a našem poli a pastvině, spolu asi na 11-12 ha. Snažíme se o pestrost, krásu, i o dobré podmínky pro naše rostliny i pro půdu pod nimi. Snažíme se nezapomínat na vzduch nad nimi a teplo kolem nich i v nich. Kromě rostlin, které najdete v našich "výpěstcích" je na našem poli mnoho stromů, květin, remízků, cest, a různých voňavých bylin.

Podívejte se dále / V jakých projektech aktuálně uplatňujeme své myšlenky