Naše nabídka

V průběhu roka si najde na našem poli domov plno bytostí - ty o které pečujeme a pěstujeme si, nazýváme výpěstky (a ne výrobky, protože je nevyrábíme). Snažíme se o co největší pestrost našich výpěstků i našeho pole; a právě proto, že v roce se jejich dozrávání různí, a do aktuální nabídky se dostanou jenom ty, co právě dozrávají, chtěli jsme pro přehled naší snahy o pestrost vyjmenovat vše, co se u nás objevuje. Přidali jsme i to, co z nich vyrábíme, a nakonec i to, co nakupujeme od našich bio-kolegů (jsou tam uvedeni). Ti spolu s námi pečují o pestrost zdravé krajiny.

Zelenina

Zelenina / nahoru

Předplatné květiny

Obrázek nebo fotografie#25658

Květinové předplatné vás může provázet celou sezónou. Jedná se o 3 závozy- 1x červen, 1x červenec, 1x srpen. V každém závozu bude uvázaná kytice z námi vypěstovaných květin. Květiny necháváme na odběrném míste ve sklenici či kbelíku s vodou. Je nutné brzy po závozu vyzvednout.