fóliovník na zahradě


           V roce 2022 byl projekt výstavby nového fóliovníku spolufinancován Ústeckým Krajem