Krajinotvorba

V naší krajině nám dnes chybí pestrost, souvislost a rozmanitost, která jí byla až do komunistické éry vlastní.

V dnešní době jsou tendence jít zpátky k přírodě. My bychom rádi šli zpátky k člověku v přírodě, neboli vytvářet člověku podobné místa plné souvislostí, rozmanitosti, pestrosti a lidské práce. K tomu potřebujeme velmi dobrou představu o tom kdo jsme a kde je ta krajina která se má námi stát, protože ta krajina leží všude kolem nás, ale je na nás, jaká se ta krajina v pravdě vyjeví.

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem