Stodola

Smyslem našeho statku není jen statek sám ale i jeho působení vevnitř, v sobě, na to, co do něj přichází. Tím je myšlena eko-výchova jako nástroj ne na vychovávání, ale na nahlédnutí do toho, co zemědělství či příroda v rukou člověka hledá.

Pro tyto účely bychom chtěli na místě bývalé stodoly, jejiž účel bychom v přízemí zachovali, vytvořit ubytovací kapacitu. Chceme vytvořit prostor pro příchozí, kteří by měli nejrůznější zájmy a potřeby, jímž bychom chtěli vycházet vstříc a pomoci hledat společný zdroj, který by je naplnil.

Od roku 2012 se udělalo mnoho práce - sice jakoby "přípravné", ale důležité.

Stará stodola zmizla z povrchu zemského - postupně bylo ručně rozloženo, odnošeno a nakonec stroji zrovnáno se zemí všechno, co před tím bylo obrovskou, po povodních 2002 zřícenou, stodolou.

Na jejím místě je teď trávník, a do budoucna tam mají vyrůst dvě budovy - jednu z nich pracovně nazýváme "projekt Stodola".

Zatím čekáme, jestli se najde nadšený dárce, nebo podporovatel či grant pro tento projekt.

Podívejte se dále / Tento projekt můžete podpořit finančním nebo hmotným darem