Podpora digitalizace

Obrázek nebo fotografie#30597

Nadace Open Society Fund Praha podpořila náš projekt „Podpora digitalizace / Support for digitalization"

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2023
Datum ukončení projektu: 30. 4. 2024

Anotace:
Obsahem projektu je pořízení digitálních nástrojů pro efektivnější práci, organizaci aktivit a spolupráce s externisty. Dále vytvoření nástrojů a platforem pro poskytování služeb a komunikaci se zákazníky, vytvoření potenciálu do budoucna pro dárcovské kampaně a vzdělávání zaměstnanců.

The content of the project is the acquisition of digital tools for more efficient work, organization of activities and cooperation with external co-workers. Furthermore, the creation of tools and platforms for providing services and communication with customers and the creation of future potential for donation campaigns and employee education.