Prečo sme sa rozhodli uprednostniť maľované ilustrácie

Rozhodli sme sa v obrazovom utváraní našich web-stránok uprednostniť tvary a podoby, ktoré sú človečenské, človekom utvorené a jemu svojím tvaroslovím zodpovedajúce. Všetky obrázky, ktoré tu nájdete ako ilustrácie k textu sú kreslené a maľované buď nami alebo našimi priateľmi na naše želanie. Ku všetkým máme osobný vzťah. 

Keď sa obraz reprodukuje, je možné na ňom najviac zažiť tvorcu i jeho umenie vtedy, ak reprodukcia čo najviac zodpovedá originálu, a to vrátane veľkosti obrazu. Tak ďaleko ešte nie sme, náš web-master postupuje počítačovo-bežným spôsobom, takže prispôsobuje veľkosť a aj proporcie obrázku (dokonca niekedy aj farebnosť) požiadavkám designu web-stránky. Náš prístup teda zatiaľ nedosiahol úroveň umelecko-pravdivú, ale len praktickú.

Napriek tomu sa nám zdá dôležité obohacovať svet, podnecovať vlastným príkladom k vytváraniu si i okolo seba svet pre ľudské oko mäkší, ústretovejší, teplejší, jemnejší... proste ľudskejší. A všetko čo vyrobí či vytvorí ľudská ruka je také viac, než to, čo vytvorí technika alebo stroj. Aj keď je to nedokonalé. Dúfame, že aspoň kúsok tejto nálady sa nám podarí preniesť ku Vám cez prístroj, v ktorom toto práve čítate. :-)