Předjaří

V tajícím se dechu uvnitř mě

se v souzvuku se zpěvem ptáků

uvnitřní tající sníh do země

a půl do oblaků.

A mrazivo z rána zebe ještě,

ale vše už čeká teplé deště.

 - Julie s Miluší  - Janina a Pepina  - Masopust  - Morena  - Sázení bylinek  - Pikýrování  - Čištění zeleninky  - Zimní sklad  - Přípravna Biopytlů  - Camphillský dům Gallery link up